Product Return : เงื่อนไขการคืนสินค้า

 1. สามารถคืนสินค้าได้หลังจากได้รับสินค้าไปภายใน 14 วัน นับจากวันที่ซื้อ ยกเว้นสินค้าหมอนภายในระยะเวลา 30 วัน

 2. สินค้าที่นำมาเปลี่ยนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งรวมถึงบรรจุภัณฑ์ของสินค้าด้วย

 3. ทางแบรนด์ขอสงวนสิทธิ์ในการเป็นผู้วินิจฉัย และตัดสินใจว่าสินค้านั้นๆอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันหรือไม่ คำตัดสินของทางแบรนด์ถือเป็นที่สิ้นสุด

 4. ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าในรอบส่งสินค้าคืนเองเท่านั้น (ค่าส่งเป็นไปตามที่ที่บริษัทกำหนด) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งค่าจัดส่ง

 5. การคืนจะกระทำได้ ต่อเมื่อกระทำตามขั้นตอนครบถูกต้องทุกข้อ 

Product Exchange : เงื่อนไขในการเปลี่ยนสินค้า

 1. กรณีเปลี่ยนขนาดของสินค้า สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะประเภทสินค้าประเภทหมอน รองเท้าใส่ในบ้าน และหมอนข้าง เท่านั้น

 2. เงื่อนไขการเปลี่ยนสินค้าไม่ครอบคลุมสินค้าผ้าปลอกทุกชนิด

 3. ผู้ซื้อจะต้องชำระค่าจัดส่งสินค้าในรอบการเปลี่ยนสินค้าเองเท่านั้น (ค่าส่งเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด) โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อแจ้งค่าจัดส่ง

 4. ไม่สามารถเปลี่ยนสินค้าข้ามช่องทางการสั่งซื้อได้

ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยน/คืนสินค้า

 1. เข้าเว็บไซต์ acmebell.com ไปที่เมนู “Returns / Exchange Form”

 2. อ่านรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับเงื่อนไขการคืนสินค้าและการเปลี่ยนสินค้าให้ครบถ้วน จากนั้นกดปุ่ม “แจ้งเปลี่ยนสินค้า หรือคืนสินค้า”

 3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเกี่ยวกับการเปลี่ยน หรือคืนสินค้า (สินค้าที่นำมาเปลี่ยนหรือคืน ต้องอยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเท่านั้น หากเป็นสินค้านอกเหนือจากการรับประกัน จะไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้าได้)

 4. การลงทะเบียนแจ้งเปลี่ยน หรือคืนสินค้าเสร็จสมบูรณ์

 5. การดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนสินค้า จะใช้เวลาดำเนินการ 3 วันทำการ หลังจากทางเราได้รับสินค้า โดยจะทำการตรวจสอบสินค้า,บรรจุภัณฑ์ ตามเงื่อนไขการรับเปลี่ยนสินค้า

 6. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ เพื่อแจ้งค่าจัดส่ง โดยเมื่อท่านส่งหลักฐานการโอนเงินค่าส่งสินค้ามาให้ทางเราแล้ว ทางเราจะทำการส่งเรื่องเปลี่ยนสินค้าไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และจัดส่งสินค้าใหม่ให้กับท่าน ไม่เกิน 7 วันทำการ

หากมีคำถามเรื่องการเปลี่ยนสินค้า กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า 098-828-4148 หรืออีเมล info@acmebell.com