รายละเอียดการรับประกันสินค้า

       Acmebell มั่นใจในคุณภาพสินค้าของเรา จึงมีสินค้าหลายชิ้นที่มาพร้อมการรับประกัน การรับประกันมีผลตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้าจาก Acmebell และจะต้องแสดงใบกำกับ หรือใบเสร็จรับเงินฉบับจริงทุกครั้ง เพื่อเป็นหลักฐานการซื้อ

       ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันสินค้าหากท่านไม่มีหมายเลขใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงิน หรือทำใบกำกับภาษี หรือใบเสร็จรับเงินสูญหาย ที่ส่งผลให้ไม่สามารถกรอกแบบฟอร์มการรับประกันสินค้าของทางแบรนด์ได้

General Guarantee Conditions : เงื่อนไขการรับประกันสินค้า

 1. สินค้าประเภท Memory Foam ทุกรายการมีการรับประกันสินค้า 3 ปี และสินค้าที่นอนท๊อปเปอร์ มีการรับประกันสินค้า 5 ปี

 2. การรับประกันมีผลบังคับใช้นับตั้งแต่วันที่ซื้อสินค้า

 3. รับประกันสินค้าภายใต้แบรนด์ Acmebell ทุกรายการ ครอบคลุมถึงการผิดปกติทางกายภาพ ที่เห็นอย่างได้ชัดเจนว่าตัวโฟมมีการยุบตัวลงมากกว่า 2 cm ยกเว้น ความแข็ง/ความอ่อน ของตัวโฟม ที่เกิดการจากเปลี่ยนแปลงตามสภาพของอุณภูมิ

 4. ผลิตภัณฑ์ต้องถูกใช้ และมีการดูแลอย่างเหมาะสมตามคำแนะนำวิธีการใช้งาน และการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์

The Guarantee Does Not Apply : เงื่อนไขการรับประกันที่ไม่มีผลบังคับใช้

 1. สินค้าถูกทำให้เสียหาย เนื่องจากการใช้งาน และการดูแลรักษาที่ไม่ถูกวิธี โดยไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำสินค้าได้รับการโค้งงอ บีบ ทำให้วัสดุฉีกขาด หรือถูกเปลี่ยนรูปแบบถาวร

 2. สินค้าได้รับการโค้งงอ บีบ ทำให้วัสดุฉีกขาด หรือถูกเปลี่ยนรูปแบบถาวร

 3. สินค้าเปียก หรือถูกนำไปแช่น้ำ

 4. สินค้าถูกทำให้เปื้อน สกปรกมากๆ หรือไม่ถูกสุขอนามัย

 5. สินค้าที่ไม่ได้อยู่ในเงื่อนไขการรับประกัน คือ สินค้าผ้าห่ม ,รองเท้าสลิปเปอร์, สินค้าชุดสังฆทาน

 6. การรับประกันไม่ครอบคลุมถึงตัวผ้าที่หุ้ม หรือผ้าปลอก

 7. ซิป ไม่รวมอยู่ในการรับประกัน ยกเว้นหากพบว่าสินค้าที่ได้รับซิปไม่สามารถรูดได้

ขั้นตอนการลงทะเบียนการรับประกันสินค้า

 1. เข้าเว็บไซต์ acmebell.com ไปที่เมนู “Warranty Registration”

 2. อ่านรายละเอียดการรับประกันให้ครบถ้วน จากนั้นกดที่ปุ่ม “ลงทะเบียนรับประกันสินค้า” 

 3. กรอกข้อมูลเพื่อทำการลงทะเบียนการรับประกันสินค้าด้วยตัวเอง (โปรดเตรียมใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงินให้พร้อม)

 4. ลงทะเบียนเสร็จสิ้น