นโยบายสำหรับคุ้กกี้

นโยบายด้านคุ้กกี้นี้จะอธิบายเกี่ยวกับเวลาและสาเหตุในการใช้คุ้กกี้และเทคโนโลยีการติดตามอื่น ๆ เมื่อคุณเข้าไปที่ https://acmebell.com หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เป็นของหรือที่ดำเนินการโดย Great Foam Product co.,Ltd หรือหน่วยงานในสังกัด (“GreatFoam”) และวิธีการยอมรับ บล็อค หรือลบคุ้กกี้


คุ้กกี้คืออะไรและมีการทำงานอย่างไร

คุ้กกี้คือไฟล์ข้อความที่ประกอบไปด้วยข้อมูลเล็ก ๆ ที่ถูกดาวน์โหลดไปยังอุปกรณ์ของคุณขณะเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา คุ้กกี้ใช้เพื่อให้สะดวกในการสืบค้นเนื้อหาจากเว็บไซต์ โดยจะจดจำการตั้งค่าการใช้งานของคุณ และช่วยปรับปรุงประสบการณ์การใช้งานของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้มั่นใจว่าโฆษณาออนไลน์ที่คุณเห็นจะเป็นโฆษณาที่เกี่ยวข้องและตรงกับความสนใจของคุณ


เราอาจใช้คุ้กกี้ประเภทต่อไปนี้ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง:

คุ้กกี้การทำรายการ – คุ้กกี้เหล่านี้จะแฝงอยู่เฉพาะระหว่างการทำรายการสืบค้นในปัจจุบันและจะหมดอายุภายในระยะเวลาไม่นาน หลังจากเลือกปิดเบราว์เซอร์แล้ว คุ้กกี้การทำรายการทั้งหมดจะถูกลบทิ้ง

คุ้กกี้แฝงค้าง – คุ้กกี้เหล่านี้จะค้างอยู่ในอุปกรณ์ของผู้ใช้ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในคุ้กกี้

คุ้กกี้จากภายนอก – คุ้กกี้เหล่านี้จะใช้โดยผู้ดำเนินการภายนอกที่ได้รับอนุญาต

เว็บไซต์ของเราอาจใช้คุ้กกี้ต่อไปนี้

หมวดที่ 1: คุ้กกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง

คุ้กกี้เหล่านี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ของเรา และจะถูกใช้ทันทีเมื่อมีการเข้ามายังเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์ของเราอาจทำงานไม่ถูกต้องหากไม่มีคุ้กกี้เหล่านี้ คุ้กกี้เหล่านี้ไม่สามารถปิดได้ในระบบของเรา และไม่ได้จัดเก็บข้อมูลระบุตัวบุคคลใด ๆ คุ้กกี้เหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์ของเราสามารถทำงานในลักษณะต่าง ๆ ได้ เช่น บันทึกข้อมูลรถเข็นสินค้าของคุณระหว่างการซื้อ หรือเพื่อรับรองว่าจะมีการแสดงเนื้อหาเฉพาะท้องถิ่น (ได้รับการแปลแล้ว) ที่ถูกต้องตามความเหมาะสม หากคุณตั้งค่าเบราว์เซอร์ให้บล็อคคุ้กกี้ทั้งหมด เราจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าการทำงานของเว็บไซต์ระหว่างเยี่ยมชมจะไม่มีการติดขัดใด ๆ

หมวดที่ 2: คุ้กกี้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน

คุ้กกี้เหล่านี้ทำหน้าที่จัดเก็บข้อมูลวิเคราะห์การใช้งานของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา (เช่น หน้าที่สืบค้นบ่อยที่สุด ลิงค์สืบค้นที่ใช้ จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ฯลฯ) ข้อมูลทั้งหมดที่รวบรวมได้จะเป็นข้อมูลแบบคละรวมซึ่งไม่มีการระบุตัวตนแต่อย่างใด

คุ้กกี้เพื่อเสริมประสิทธิภาพในการทำงานที่ใช้กับเว็บไซต์ของเราอาจมีการจัดการโดยผู้ให้บริการจากภายนอก ทั้งนี้บริษัทไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวใช้คุ้กกี้เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น

คุณสามารถเลือกไม่รับคุ้กกี้เหล่านี้ผ่าน การตั้งค่าคุ้กกี้ของเรา หากคุณเลือกไม่รับคุ้กกี้เหล่านี้ เราจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าการทำงานของเว็บไซต์ระหว่างเยี่ยมชมจะไม่มีการติดขัดใด ๆ

หมวดที่ 3: คุ้กกี้เพื่อรองรับการทำงาน

คุ้กกี้เหล่านี้ช่วยให้เว็บไซต์สามารถจดจำสิ่งต่าง ๆ ที่คุณได้เลือกไว้ (เช่น ภาษาหรือภูมิภาคที่อาศัย ฯลฯ) และใช้เพื่อรองรับการใช้งานเว็บไซต์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมแบบคละรวม ดังนั้นจะไม่มีการระบุตัวบุคคล และช่วยให้เราสามารถปรับปรุงคุณภาพเว็บไซต์ของเราได้อย่างต่อเนื่อง

คุณสามารถเลือกไม่รับคุ้กกี้เหล่านี้ผ่าน การตั้งค่าคุ้กกี้ ของเรา หากคุณเลือกไม่รับคุ้กกี้เหล่านี้ เราจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าการทำงานของเว็บไซต์ระหว่างเยี่ยมชมจะไม่มีการติดขัดใด ๆ

หมวดที่ 4: คุ้กกี้เพื่อกำหนดกลุ่มเป้าหมายและนำเสนอโฆษณา

คุ้กกี้เหล่านี้มักใช้เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาด เพื่อจัดหาข้อมูลที่สอดคล้องกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ นอกจากนี้ยังใช้เพื่อจำกัดจำนวนครั้งที่คุณจะพบเนื้อหาโฆษณา และเพื่อช่วยในการประเมินประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณา คุ้กกี้เหล่านี้มักจะถูกจัดวางไว้โดยบริษัทหรือเครือข่ายโฆษณาจากภายนอกโดยได้รับอนุญาตจากบริษัท คุ้กกี้เหล่านี้ใช้เพื่อจดจำว่าคุณเคยเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ข้อมูลที่รวบรวมผ่านการจัดวางคุ้กกี้นี้จะถูกแชร์กับหน่วยงานจากภายนอกอื่น ๆ เช่น ผู้จัดโฆษณาที่อาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อนำเสนอการโฆษณาแบบกำหนดเป้าหมายและ/หรือเนื้อหาใด ๆ ให้แก่คุณผ่านทางเว็บไซต์อื่น ๆ คุ้กกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายหรือคุ้กกี้โฆษณามักจะเชื่อมโยงกับส่วนการทำงานของเว็บไซต์ที่ให้บริการโดยหน่วยงานอื่น

หากคุณเคยแสดงความสนใจว่าต้องการรับข่าวสารจากเราเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา เราอาจใช้คุ้กกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายเพื่อช่วยให้เราเข้าใจว่าคุณสนใจผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการใดของเรา โดยคุ้กกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายนี้จะทำงานระหว่างที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์เท่านั้น และจะรวบรวมเฉพาะข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเราที่คุณให้ความสนใจ นอกจากนี้ เราจะไม่เปิดเผยข้อมูลใด ๆ ที่รวบรวมได้ผ่านคุ้กกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมายของเรากับบุคคลภายนอก

หากก่อนหน้านี้คุณไม่ได้ให้ความยินยอมแก่เราในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเรา คุ้กกี้เหล่านี้จะไม่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลระบุตัวบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวกับคุณ หากไม่มีความยินยอมดังกล่าว คุ้กกี้เหล่านี้จะรวบรวมเฉพาะข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์แบบไม่ระบุตัวเกี่ยวกับหน้าที่เยี่ยมชมในเว็บไซต์ของเรา

คุณสามารถเลือกไม่รับคุ้กกี้เหล่านี้ผ่าน การตั้งค่าคุ้กกี้ ของเรา หากคุณเลือกไม่รับคุ้กกี้เหล่านี้ เราจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าการทำงานของเว็บไซต์ระหว่างเยี่ยมชมจะไม่มีการติดขัดใด ๆ

คุ้กกี้จากภายนอก

เพื่อให้การใช้งานเว็บไซต์มีประสิทธิภาพมากที่สุด และเพื่อให้เข้าใจถึงความต้องการของผู้เยี่ยมชมของเรามากยิ่งขึ้น บริษัทอาจใช้แอพพลิเคชั่นหรือฟังก์ชั่นการทำงานจากภายนอก (เช่น เครือข่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ ผู้ให้บริการระบบวิเคราะห์การสืบค้นข้อมูลทางเว็บ ฯลฯ) ร่วมด้วย ฟังก์ชั่นการทำงานนี้อาจช่วยให้บุคคลภายนอกเหล่านี้สามารถกำหนดคุ้กกี้ไว้ในระบบของคุณได้ ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา คุ้กกี้เหล่านี้อาจเป็นคุ้กกี้เพื่อวิเคราะห์สถิติ/เสริมประสิทธิภาพการทำงานหรือคุ้กกี้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย/โฆษณา สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูที่ คุ้กกี้จากภายนอก ที่เราใช้

บริษัทไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกดังกล่าวใช้คุ้กกี้เหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุข้างต้น หากคุณเคยให้ความยินยอมในการรับข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของเราและเข้าชมเว็บไซต์ผ่านลิงค์ในอีเมลที่ได้รับจากเรา เราจะใช้คุ้กกี้จากภายนอกเพื่อบันทึกเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่คุณให้ความสนใจ ข้อมูลทั้งหมดที่จัดเก็บได้จะเป็นแบบคละรวมและไม่มีการเปิดเผยตัว ยกเว้นในกรณีที่ระบุไปนี้เท่านั้น

คุณสามารถเลือกไม่รับคุ้กกี้เหล่านี้ผ่าน การตั้งค่าคุ้กกี้ ของเรา หากคุณเลือกไม่รับคุ้กกี้เหล่านี้ เราจะไม่สามารถรับประกันได้ว่าการทำงานของเว็บไซต์ระหว่างเยี่ยมชมจะไม่มีการติดขัดใด ๆ

ฉันจะยอมรับ บล็อค หรือลบคุ้กกี้ได้อย่างไร

หากคุณไม่เห็นด้วยกับการใช้คุ้กกี้และเทคโนโลยีการติดตามของเรา คุณสามารถควบคุมการใช้คุ้กกี้ได้โดยเลือกที่จะไม่เยี่ยมชมหรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา หรือคุณสามารถยอมรับ บล็อค หรือลบคุ้กกี้ได้ผ่านวิธีการต่าง ๆ เช่น

คุณสามารถอัพเดตและแก้ไขการตั้งค่าคุ้กกี้ตามความต้องการของคุณสำหรับเว็บไซต์ได้จาก การตั้งค่าคุ้กกี้ ของเรา

บางเบราว์เซอร์นั้นยอมรับคุ้กกี้ตามค่าเริ่มต้น แต่คุณก็สามารถกำหนดค่าของแต่ละเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ได้เพื่อบล็อคคุ้กกี้บางส่วนหรือทั้งหมด หรือเพื่อแจ้งให้คุณทราบก่อนที่จะมีการติดตั้งคุ้กกี้ในเบราว์เซอร์ของคุณ คุณสามารถแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนการตั้งค่าเบราว์เซอร์ได้โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของเบราว์เซอร์หรือในส่วนการตั้งค่าของเบราว์เซอร์

คุณสามารถลบคุ้กกี้ที่ถูกติดตั้งไว้ในโฟลเดอร์คุ้กกี้สำหรับเบราว์เซอร์ของคุณ คุณควรเข้าไปที่เบราว์เซอร์แต่ละตัวเพื่อเรียนรู้วิธีการลบคุ้กกี้

หากคุณปิดคุ้กกี้ทั้งหมด คุณอาจไม่สามารถใช้งานคุณสมบัติทั้งหมดของเว็บไซต์ได้ และหน้าเว็บบางส่วนอาจทำงานผิดไปจากปกติ

มีการตรวจสอบว่าผู้ใช้เปิดอีเมลของเราหรือไม่

อีเมลที่เรา หรือพันธมิตรจากภายนอกที่เราให้ความไว้วางใจในการดำเนินการร่วมกันกับเรานั้นเป็นผู้จัดส่งอาจมี “พิกเซลกราฟิก เว็บบีคอน หรือคุ้กกี้ติดตาม” ซึ่งจะปรากฏขึ้นในอีเมล เพื่อแจ้งให้เราทราบว่าอีเมลของเราถูกเปิดหรือไม่ และเพื่อยืนยันว่ามีการคลิกผ่านไปยังลิงค์หรือข้อความโฆษณาในอีเมลหรือไม่ และคุณคลิกลิงค์ในรายงานอีเมลใดในหน้าเพจที่คุณเปิดดูบนเว็บไซต์

บริษัทอาจใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ เช่น เพื่อประเมินว่าอีเมลของเรามีความน่าสนใจสำหรับผู้ใช้หรือไม่ หรือเพื่อพิจารณาว่าผู้ใช้ที่ไม่เปิดอีเมลต้องการรับอีเมลต่อไปอีกหรือไม่ เป็นต้น ทั้งนี้ พิกเซลกราฟิก เว็บบีคอน และคุ้กกี้ติดตามเหล่านี้จะถูกลบทิ้งเมื่อมีการลบอีเมลดังกล่าว

เราจะส่งอีเมลถึงคุณเพื่อแจ้งเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราหากคุณเลือกรับการติดต่อเหล่านี้ไว้เท่านั้น หากไม่ต้องการให้เราตรวจสอบว่าคุณเปิดอีเมลหรือคลิกที่ลิงค์ใด ๆ จากเราหรือไม่ กรุณาคลิกที่ลิงค์ “unsubscribe” ในอีเมลที่คุณได้รับ หากคุณยกเลิกการสมัครรับบริการ คุณจะไม่ได้รับอีเมลเหล่านี้อีกต่อไป

คุณจะไม่สามารถปฏิเสธอีเมลจากฝ่ายกำกับดูแลที่สำคัญต่อการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เช่น ข้อมูลอัพเดตเกี่ยวกันโยบายความเป็นส่วนตัว เงื่อนไขการใช้งานหรือข้อมูลติดต่อใด ๆ ของเราเกี่ยวกับคำขอเฉพาะกรณีที่คุณมีกับเรา

ปุ่มโซเชียล

หากคุณแชร์เนื้อหาของเราทางเครือข่ายโซเชียล เช่น Facebook, Twitter เว็บไซต์จากภายนอกเหล่านี้อาจติดตั้งคุ้กกี้ไว้ในเบราว์เซอร์ของคุณ เราไม่มีอำนาจในการควบคุมการติดตั้งคุ้กกี้เหล่านี้ โปรดเข้าไปที่เว็บไซต์จากภายนอกดังกล่าวเพื่อตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้งานคุ้กกี้และการจัดการการใช้งานเหล่านี้


ประกาศนี้มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายด้านคุ้กกี้นี้ภายใต้ดุลพินิจโดยเด็ดขาดของเราได้ทุกเมื่อ นโยบายด้านคุ้กกี้นี้ได้รับการอัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2021 ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คุ้กกี้และนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราได้จาก นโยบายความเป็นส่วนตัว