Micro Memory Foam

         วัสดุไมโครเมมโมรี่โฟม (Micro Memory Foam) เป็นวัสดุที่ทางเราคิดค้นสูตรขึ้นมาเองโดยเฉพาะ เพื่อใช้ทดแทนการใช้นุ่น ซึ่งวัสดุธรรมชาติ เช่น นุ่นนั้นเป็นที่นิยม และได้ถูกนำมาใช้ทำหมอนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นหมอนนอน หมอนข้าง ที่นอน แต่ด้วยการมีข้อจำกัดในเรื่องของการคงสภาพ ทำให้วัสดุนุ่นนั้นจะมีข้อจำกัด คงรูปได้ไม่นาน ซึ่งหากใช้งานไประยะหนึ่งวัสดุนุ่นนั้นก็จะยุบแบนหายไป ต้องหานุ่นมาเพิ่มใหม่

blank

         เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และลดภาระผู้ใช้งาน เราจึงคิดค้น พัฒนาสูตรเมมโมรี่โฟมมาเรื่อยๆ เพื่อให้ได้วัสดุที่เหมาะสม และใกล้เคียงสัมผัสของนุ่นมากที่สุด จึงเกิดเป็นวัสดุ Micro Memory Foam นี้ขึ้นมา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 

ลดภาระผู้ใช้งาน สามารถคงสภาพได้ตลอดอายุการใช้งาน ไม่ยุบตัว ซึ่งเป็นสูตร Water Base เพื่อนำมาใช้ทดแทนการใช้นุ่นนั้นเอง

         นุ่มสบาย เหมือนนุ่น ระบายอากาศได้ดี ทนทาน ไม่มีสารปนเปื้อน ที่เป็นอันตราย เพราะผ่านการทดสอบจากสถาบันชั้นนำ ว่า ไม่มีสารอันตราย Non – Toxic ปลอดภัยต่อทุกวัย ตั้งแต่ทารกแรกเกิด จนถึงวัยผู้สูงอายุ คุณสมบัติที่โดดเด่น คือ นุ่มดุจปุยนุ่น

         ทำให้เราได้นำวัสดุ Micro Memory Foam มาพัฒนาต่อยอดในการทำหมอนนอน หมอนข้าง หมอนรองให้นม และสินค้าสำหรับเด็กต่างๆ ที่ไม่เหมือนใคร และเป็นผู้ผลิตคนแรกในประเทศไทยอีกด้วย ที่คิดค้นวัสดุนี้ขึ้น