Blanket

Blanket &
SHawl

ผ้าห่มออร์แกนิค และผ้าคลุมออร์แกนิค เป็นผ้าที่ผลิตจาก Organic Cotton 100% อ่อนโยนต่อผิว สัมผัสนุ่ม ไม่มีการใช้สารเคมีในขั้นตอนการผลิต ไม่ได้ผ่านการย้อมสี ทำให้สีของผ้าห่มเป็นสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 

 

เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้สารเคมี ผู้ที่มีอาการแพ้สารเคมี ผู้ที่ผิวแพ้ง่าย หรือผู้ที่เกิดอาการผื่นคันขึ้นตามร่างกาย สามารถใช้ผ้าห่มออร์แกนิคของเราได้ ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดอาการแพ้แต่อย่างใด  

 

ORGANIC COTTON FABRIC

คำว่า Organic มีความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวิถีเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการปลูกโดยไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมี หรือ วัตถุสังเคราะห์ในทุกขั้นตอน

 

ผ้าออร์แกนิค คือ ผลผลิตที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ เป็นการปลูกผ้าผ้ายคอตตอนที่ใส่ใจกฎ 2 ข้อหลักๆ คือ 

 

ต้นฝ้าย ที่นำมาเพาะปลูก ห้ามผ่านการตัดต่อทางพันธุกรรม (ห้ามเป็นพืช GMO) และห้ามใช้สารเคมีใดๆ ในระหว่างการเพาะปลูกเด็ดขาด

 

 

เรายังได้รับมาตรฐาน GOTS หรือ Global Organic Textile Standard และ USDA ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตสิ่งทอระดับโลก สำหรับการผลิตที่ใช้เส้นใยออร์แกนิค เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเส้นใยที่มีคุณภาพดี ไม่มีสารเคมีตกค้าง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงดีต่อสุขภาพด้วย

BLanket Products