blank

Blanket &
SHawl

ผ้าห่มออร์แกนิค และผ้าคลุมออร์แกนิค เป็นผ้าที่ผลิตจาก Organic Cotton 100% อ่อนโยนต่อผิว สัมผัสนุ่ม ไม่มีการใช้สารเคมีในขั้นตอนการผลิต ไม่ได้ผ่านการย้อมสี ทำให้สีของผ้าห่มเป็นสีที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 

 

เหมาะสำหรับผู้ที่แพ้สารเคมี ผู้ที่มีอาการแพ้สารเคมี ผู้ที่ผิวแพ้ง่าย หรือผู้ที่เกิดอาการผื่นคันขึ้นตามร่างกาย สามารถใช้ผ้าห่มออร์แกนิคของเราได้ ซึ่งจะไม่ทำให้เกิดอาการแพ้แต่อย่างใด  

 

blank
blank
blank

ORGANIC COTTON FABRIC

คำว่า Organic มีความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากวิถีเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการปลูกโดยไม่ให้มีการปนเปื้อนของสารเคมี หรือ วัตถุสังเคราะห์ในทุกขั้นตอน

 

ผ้าออร์แกนิค คือ ผลผลิตที่ใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมเป็นพิเศษ เป็นการปลูกผ้าผ้ายคอตตอนที่ใส่ใจกฎ 2 ข้อหลักๆ คือ 

 

ต้นฝ้าย ที่นำมาเพาะปลูก ห้ามผ่านการตัดต่อทางพันธุกรรม (ห้ามเป็นพืช GMO) และห้ามใช้สารเคมีใดๆ ในระหว่างการเพาะปลูกเด็ดขาด

 

blank
blank
blank
blank
blank

 

เรายังได้รับมาตรฐาน GOTS หรือ Global Organic Textile Standard และ USDA ซึ่งเป็นมาตรฐานการผลิตสิ่งทอระดับโลก สำหรับการผลิตที่ใช้เส้นใยออร์แกนิค เป็นที่ยอมรับในกลุ่มเส้นใยที่มีคุณภาพดี ไม่มีสารเคมีตกค้าง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงดีต่อสุขภาพด้วย

BLanket Products