Logo Acmebell
เรียงลำดับโดย :

เกล็ดความรู้เกี่ยวกับสินค้า

การดูรักษาผลิตภัณฑ์

September 27, 2014 19:07

สำหรับเมมโมรี่โฟม

 • ทำความสะอาดเป็นครั้งคราว โดยการใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบมีหัวแปรง กำจัดฝุ่นบนพื้นผิวเมมโมรี่โฟม
 • ผึ่งลมอย่างน้อย 4 ชม. โดยวางเมมโมรี่โฟมบนพื้นผิวที่เรียบและแห้ง กลับด้านเพื่อให้โฟมโดนลมอย่างทั่วถึง
 • ห้ามซักด้วยเครื่องซักผ้า เนื่องจากกระปั่นและการแช่น้ำจะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงกับเมมโมรี่โฟม
 • ห้ามซักแห้ง
 • ห้ามใช้ไดร์เป่าผมกับเมมโมรี่โฟม เนื่องจากความร้อนจะทำให้ผลิตภัณฑ์เสียรูปทรงและความนุ่ม

สำหรับปลอกผ้าเวอลัว

 • รูดซิปซ่อนด้านหลัง แล้วค่อยๆ ดึงเมมโมรี่โฟมออกจากปลอก
 • ซักด้วยมือ โดยใช้น้ำยาซักผ้าชนิดอ่อน จากนั้นตากในที่ล่ม หลีกเลี่ยงการโดนแดดโดยตรง
 • ห้ามซักด้วยเครื่องซักผ้า ซักแห้ง หรือใช้น้ำยาฟอกขาว
 • รีดโดยใช้ความร้อนต่ำ หากจำเป็น

*หมายเหตุ เมื่อใช้งานได้ระยะหนึ่ง โฟมอาจเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจากการถูกแสงธรรมชาติหรือแสงไฟ อันปฏิกิริยาปกติของโฟม แต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพหรืออายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์

สำหรับพียูโฟม

 • ทำความสะอาดโดยการใช้เครื่องดูดฝุ่นแบบมีหัวแปรง กำจัดฝุ่นบนพื้นผิวของผลิตภัณฑ์
 • ผึ่งลมอย่างน้อย 4 ชม. โดยวางผลิตภัณฑ์บนพื้นผิวที่เรียบและแห้ง กลับด้านเพื่อให้โดนลมอย่างทั่วถึง
 • ห้ามซักด้วยเครื่องซักผ้า 
 • ห้ามซักแห้ง

*หมายเหตุ เมื่อใช้งานได้ระยะหนึ่ง โฟมอาจเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจากการถูกแสงธรรมชาติหรือแสงไฟ อันปฏิกิริยาปกติของโฟม แต่ไม่ส่งผลต่อคุณภาพหรืออายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์